Yritysilmeen luominen

Logo ja yritysilme markkinoi yhtiötäsi

Yritysilmeellä luodaan ensivaikutelma ja rakennetaan mielikuva yrityksestä. Se vaikuttaa keskeisesti yhtiösi uskottavuuteen. Mainonnan ja markkinoinnin välineenä yritysilmeen tulisi mahdollisimman tarkoin vastata yrityksesi toimintaa ja tavoitteita. Yritysilmeen luominen vaikuttaa
vahvasti asiakkaan mielikuvaan yrityksestäsi.

Yritysilme muodostuu graafisesta suunnittelusta, jossa logon merkitys on ensisijainen. Yritysilmeen tarkoituksena on nivoa
yrityksen näkyvät osat graafisesti ja markkinointiviestinnällisesti yhtenäiseksi kokonaisuudeksi tavalla, joka tukee yrityksen toimintatapaa,
arvoja ja päämääriä.

Yritysilme = logo + yleisilmeen eri osat

Yritysilmeen osia ovat mm:                                    Computer-2-icon

 • Logo (kts suunnittelemiamme logoja alhaalta)
 • Värimaailma
 • Fontit
 • Graafiset elementit
 • Lomakkeistot
 • Sähköiset dokumenttipohjat, esim. Word ja PowerPoint
 • Käyntikortit, laskut, kirjekuoret ja lomakkeet
 • Folderit ja kansiot
 • Esitteiden ja mainoksien yleisilmeet
 • Kotisivujen ulkoasu
 • Ilmoituspohjat
 • jne

 

Asiakas näkee yritysilmeen kaikessa: logossa, laskussa, kotisivulla jne. Asiakkaan luottamuksen saavuttamiseki kannattaa yritysilmeen
luomiseen ja kehittämiseen panostaa!

Jos tilaat meiltä logon, kartoitamme aluksi, millaisena sinä näet yrityksesi logon. Myös tulee ottaa huomioon, mikä on yrityksesi toimiala ja
ketkä ovat asiakkaitasi. Edellämainitun pohjalta luomme kolme eri logovedosta, josta voit valita mieleisesi. Sen jälkeen jatkamme logon muokkaamista haluamaasi suuntaan. Sitten kun logo on lopullisesti valmis, saat sen meiltä kaikissa tarvittavissa tiedosto-muodoissa, jotta voit käyttää sitä nettisivuillasi, käyntikortissasi, printtimainoksissa jne. Mielestämme logon suunnittelu ja logon tekeminen ovat sellaisia alueita yrityksen toiminnassa, joihon kannattaa panostaa; näkyyhän logo kotisivuillasi, käyntikortissasi, printtimainoksissa, yritysauton teippauksissa jne.

Graafinen ohjeisto – yritysilmeen luominen

Laadimme yrityksellesi graafisen ohjeiston, joka kerää yksiin kansiin yritysilmeeseen valitut elementit ja auttaa niiden käyttöä arkipäivän
myynnissä ja markkinoinnissa.

Tässä muutama esimerkki tekemistämme logoista:

Norway

yourlogo-185337-70392

 

 

 

 

 

Teemme mielellämme sinulle ilmaisen vedoksen uudesta logosta!

Kysy lisää!